Aktualności

Diagnostyka cytopatologiczna

Gdy podejrzenie występowania nowotworu u pacjenta stało się faktem należy dokonać badania diagnostycznego w celu potwierdzenia podejrzeń lub ich wykluczenia. Jedną z metod wykrywania raka jest diagnostyka cytopatologiczna. Polega ona na szczegółowym badaniu mikroskopowym. Laborant dokonuje oceny pobranych komórek od pacjenta pochodzących z podejrzanych okolic.

Badanie pozwala na wykrycie nowotworu lub wczesnego procesu nowotworzenia.

Materiał do badani cytologicznego może zostać pobrany na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest metoda złuszczeniowa. Wykorzystuje ona nasz naturalny mechanizm regeneracji ciała. Komórki które ulegają naturalnemu złoszczeniu w postaci płynów z błony śluzowej , szyjki macicy lub przewodu pokarmowego są pobierane od pacjenta w postaci wymazu. Jest to metoda nieinwazyjna.

Mniej przyjemnym sposobem jest metoda aspiracyjna. Odbywa się ona za pośrednictwem cienkiej igły która zostaje wkłuta w podejrzane miejsce. Pobrany materiał w ten sposób zostaje rozprowadzony na szkiełku mikroskopu i poddany dalszemu badaniu rozpoznawczemu przez laboranta. Ten rodzaj biopsji stanowi szybką metodę dzięki której komórki oraz płyny zostają zassane pod ciśnieniem i dostają się do igły. Badanie nosi miano biopsji cienko igłowej.

Dzięki dość małej średnicy igły która wynosi ok. 0,5 mm badanie zazwyczaj nie wywołuje powikłań. Choć nie brak przeciwników tego rodzaju diagnozy którzy twierdzą iż pobrana w ten sposób tkanka zapoczątkuje dalsze rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Dlatego dla w pełni bezpiecznego badania stosuje się najpierw rozpoznanie za pomocą USG lub tomografu. Tylko wtedy ryzyko powikłań jest najmniejsze.

Badanie cytopatalogiczne jest najczęściej stosowane do wykrywania zmian chorobowych szyjki macicy, otrzewnej lub opłucnej

??